Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘January 8th, 2011’

कच्छी साहित्य संग्रह

कच्छी भासा भारत देसजी जोनीं भासाऐं मिंजा आए अने कच्छी साहित्य प घणें सदीयें थी विकसीत थिंधो र्यो आए. कच्छी साहित्य मे रूची रखधल कच्छी माडूयेंला करे अन मिंजा थोडा काव्य संग्रह, नवल कथा अने वार्ता जी जाणकारी नीचे लखांतो :
कच्छी साहित्य संग्रह
Kutchi Literature Books

 

लेखक Author चॉपडी जो नालो Title विषय Book Subject
Madhav Joshi “Ashq” Sambhare Muke Sen Poetry
Kavi Tej Virandh Poetry
Kavi Tej Pakhiyan Jiya Piroliyu Essay 
Dr. Vishanji Nagda Sao Essay 
Dr. Vishanji Nagda Mee Child Song 
Vraj Gaj Kandh Mandhiyani Poetry
Nenshi Bhanushali “Jaani” Bherpo Poetry
Nenshi Bhanushali “Jaani” Bhataar Poetry
Ravi Pethani Vatar Poetry 
Ravi Pethani Shikshapatri Translation 
Mulshankar Joshi Akhi Me Sonu Poetry
Gautam Joshi Man Moti Ja Mania Part-2 Novel  
Haresh Darji Zarukho Short Story  
Narayan Joshi “Karayal” Karayal Katchhi Pathavali Linguistic  
Lalji Mevada Sabab Sonji Khan Linguistic  
Madankumar Anjaria “Kwab” Aariso Criticism  
Ramji J. Joshi Kagar Karayal Je Nan Letter literature   
Jayesh Bhanushali Ujako Poetry