Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘January 24th, 2011’

Kutchi Recipe : Khechdi (Khichdi, Masala Khichdi, Fadeji Khichdi)

KUTCHI KHECHDI (KHICHDI)

PAANJI KUTCHI KHECHDI. Kutchi Khechdi nande chokre thi kare vade maadu je tabiyat la kare saari aay.

Bhanayla Kare :

3/4 vaadko Chalti(split moong dal with skin)

1/4 vaadko Chokha(rice)

4 vaadka Paani

Meetho swaad anusaar

chapti Hing

1 chamcho desi ghee(1 tbsp)

Bhanaayji reet :

Pela chokha ne chalti bhega kare paani se 6-7 waar dhuteja .Hekde madhyam size je tapeleme chokha-chalti,paani,meetho,hing vajikare cooker me 4-5 whistles  vajaay bhandh kare vajejo.Thodiwaar thadhi thiye poy cooker khole ne khechdi me ghee vaji halaayjo.Paanji traditional Kutchi Khechdiji maja ganeji.

Kutchi Khechdi bhego dahi/kadhi/vaghaarela marchaa/papad/garam doodh /athaanu /kaando/raswaaro saak khaai  sako.Variation la kare masala khechdi bhanaay sako.

MILD MASALA KHECHDI
(more…)