Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘June 4th, 2012’

મૈયારણ (કચ્છી લોકગીત)

મૈયારણ (કચ્છી લોકગીત)
ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ઘૂંઘટ વારી રે
અંજો ચોટલો કાળો નાગ, મુકે મોહિની લગી રે

અંજે કન જેડા કુંડળ મુકે કનમેં ખપે રે
અંજે મોતી જો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ઘૂંઘટ વારી રે

અંજે ડોક જેડી માળા મુકે ડોકમેં ખપે રે
અંજે હીરે જો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ઘૂંઘટ વારી રે

અંજે હથ જેડા કંકણ મુકે હથમેં ખપે રે
અંજે સોનેજો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ઘૂંઘટ વારી રે

અંજે પગ જેડાં ઝાંઝર મુકે પગમેં ખપે રે
અંજે ચાંદીજો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ઘૂંઘટ વારી રે

અંજે ભય જેડા ચણિયા મુકે કેડમેં ખપે રે
અંજે આભલેજો શણગાર મુકે મોહિની લગી રે

ઈઆ કેર મૈયારણ અચે લંબે ઘૂંઘટ વારી રે
અંજો ચોટલો કાળો નાગ, મુકે મોહિની લગી રે

Reference : http://sa-re-ga-ma.blogspot.in/2011/02/blog-post_3389.html