Kutchi Maadu Rotating Header Image

Posts on ‘June 26th, 2018’

मींयडा वस तुं मोज सें

मींयडा वस तुं मोज सें
वतन असांजे कच्छ
न्याल करी डे कच्छ
अच
भांभरे त्युं गोयुं मैयुं
वछेरा ने वच्छ
मोरला प मलार करींता
मुंध ते वेला अच
वार न लगाइजा
वहेलो अची वस
वाला तोजी
वाट नेरे तो पाँजो कच्छ