Kutchi Maadu Rotating Header Image

वीर पसली

🌹🌹”वीर पसली” 🌹🌹*

*पसली रे….मुजे वीरे जी पसली,*
*मुजे तां भा जी रखई आउं पसली,*
*अचे ना मुजे भा ते कोय ओखी,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*जजो जीये सीरे जेडो मेठडो मुजो वीरो,*
*सोकन डींया जोरे करे सोपारी ने टोपरो,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*डेण-डाकण, सीं ने सप,ना कपे भा जो रस्तो,*
*एतरे ऊंभरे ते सत वेरा फेराईआं धस्तो,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*चंञु-भलो सुखी संसार रे मुजे भाजो,*
*माडी वेटे धोआ करीआं डीं-रातजो,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*”अजनबी” भा लखे भेणे ला पसली,*
*अमर रे भा-भेणे जो पेरभ ई पसली,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली*
: रमणिक साह

Kutchi Gal Bol Final Part 1 | Kutchi Bhasha, Sahitya ane Sanskrutik Samiti

मिणींके हॅप्पी होरी !

होरीजी घेर.कच्छी गीत
images

आसाढी बीजजी लख लख वधायुं !

अन्न वधॅ
घन वधॅ
सान्ती वधॅ
हेत वधॅ ..
वधॅ दया भाव
वधॅ मिणींजो सहयोग
हीज असांजी सुभेच्छा

कच्छी नये वरेजी आंके लख लख वधायुं !
पांजा माडु पांजी कच्छी पांजो कच्छ !
जय माताजी !
जय कच्छ !

कच्छी गीत

Odha toji vat te au

Kunji toji …
(more…)

Welcome !

Kein Aayo !  Welcome all Kutchis (Kachchhis, Kachhis) to Kutchi Maadu , where you are free to discuss, Blog your thoughts and share information on any topic you choose.

Jai Kachchh !
Jai Ashapura Mataji !

Jay
KutchiMaadu Team