Kutchi Maadu Rotating Header Image

वीर पसली

🌹🌹”वीर पसली” 🌹🌹*

*पसली रे….मुजे वीरे जी पसली,*
*मुजे तां भा जी रखई आउं पसली,*
*अचे ना मुजे भा ते कोय ओखी,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*जजो जीये सीरे जेडो मेठडो मुजो वीरो,*
*सोकन डींया जोरे करे सोपारी ने टोपरो,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*डेण-डाकण, सीं ने सप,ना कपे भा जो रस्तो,*
*एतरे ऊंभरे ते सत वेरा फेराईआं धस्तो,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*चंञु-भलो सुखी संसार रे मुजे भाजो,*
*माडी वेटे धोआ करीआं डीं-रातजो,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली,*
*”अजनबी” भा लखे भेणे ला पसली,*
*अमर रे भा-भेणे जो पेरभ ई पसली,*
*पसली रे…मुजे वीरे जी पसली*
: रमणिक साह

Leave a Reply