Kutchi Maadu Rotating Header Image

पां भधलाणासीं के जमानो भधलाणूं

डोकडे मिंजा आना थ्या
आने मिंजा पैसा थ्या
पैसे मिंजा रुपया थ्या
अंगण मिंजा गॅलेरी थई
करई मिंजा बॅढरुम थ्या
ओसरी मिंजा हॉल थ्या
पाणीयारे मिंजा प्लॅटफॉर्म थ्या

रसोडे मिंजा कीचन थ्या
हांणे पोछेंता पां भधलाणासीं के जमानो भधलाणूं

Leave a Reply