Kutchi Maadu Rotating Header Image

निंढडी़ ऊ ….

निंढडी़ ऊ निसाड़ पाछी वारे ड़े ! पांजी ऊ अगाड़ पाछी वारे ड़े !
मिठा मिठा मीं पाछा वारे ड़े ! ऊ निंढपण जा ड़ी पाछा वारे ड़े !
: जयेस भानुसाली “जयु”

Leave a Reply