Kutchi Maadu Rotating Header Image

मींयडा वस तुं मोज सें

मींयडा वस तुं मोज सें
वतन असांजे कच्छ
न्याल करी डे कच्छ
अच
भांभरे त्युं गोयुं मैयुं
वछेरा ने वच्छ
मोरला प मलार करींता
मुंध ते वेला अच
वार न लगाइजा
वहेलो अची वस
वाला तोजी
वाट नेरे तो पाँजो कच्छ

Leave a Reply