Kutchi Maadu Rotating Header Image

ખિલી ગિન

બ ઘડ઼ી હી મિડ઼ે છઢારે તું જરા ખિલી ગિન;
મોકા અઇ નિપટ ઓછા તું જરા ખિલી ગિન,
ડિખેજા ઢગજા વે ખડકલા પર્યા તું રખીને;
ખુસિયાલીજી હિન ઘડ઼ીમેં તું જરા ખિલી ગિન.
હિન ખલકતે જીરો રે જી ચાવી હથ લગી સે;
ઇનકે લાગુ કરે કરે ને તું જરા ખિલી ગિન.
જીરો રે જો આય જીયણમેં ખિલી કરે યા રૂઇને;
રૂઅણ તોજો ભુલી કરેને તું જરા ખિલી ગિન,
ધોસ્તારે કે હી ‘ધુફારી’ ન ડિસી સગે હીં રૂંધા;
રૂંધે ધોસ્ત કે ખિલાય લા તું જરા ખિલી ગિન.
:”ધુફારી”

Leave a Reply