Kutchi Maadu Rotating Header Image

कच्छी जॉक्स

हेकडो कच्छी माडु फोन रीचार्ज करायला व्यो।
धोकानधार:
केटले जो रीचार्ज करायनो आय
माडु:- 10 रुपीये जो
धोकानधार:- 7 रुपीये जो टॉकटाइम मेलधो
माडु:
तडे 3 रुपीये जी बीडी दइ दे !
Reference : email

Leave a Reply