Kutchi Maadu Rotating Header Image

“તરાજી પારતે“

“તરાજી પારતે“

હલો ત અજ હલી ને વ્યોં તરાજી પારતે;
ભુતડા ઉત ફોલેને ખ્યોં તરાજી પારતે.

જુવાનીઆ ભેરા થીએં ખલીને ખીખાટીએ;
સંજાજો મેડો કર વે થ્યો તરાજી પારતે.

માઇતર જેડા વે જુકો હલીતા મડ સગે;
હથજો ટેકો ઇનીકે ડ્યો તરાજી પારતે.

અતીતજી આંગર જલેને થોડો પાં હલો;
જાધ કરીયું ઉ માડુ જુકોવો ચ્યોં તરાજી પારતે.

ભુજકે હમીસરકે આઉં સુંઞણા નતો;
“ધુફારી“કે જરા હુભ ડ્યો […]

                                      :“ધુફારી“

One Comment

  1. aarti says:

    shiyare shorth bhlo unare gujrat chhomash vagad bhalo ne panjo kutchdo baremas

Leave a Reply