Kutchi Maadu Rotating Header Image

*हली अचॉ कां अचण डयॉ*

हली अचॉ कां अचण डयॉ
***************
अहेसान कर्यॉ ऐतरो , अखियुं त मिलण डयॉ !
अखियुं त मिलण डयॉ , गुलभधन त खिलण डयॉ !
आं वट करे कोरो भला , आकाश जी परी ;
अबोट ऍडे़ रूप जा, धिधार त करण डयॉ ! …
खोल्यॉ आंजे धिलजा अईं भंध ही कमाड़ ;
वेसां अचे ऐतरी, धड़कन त सोणण डयॉ ! …
चेल ने ही चाल हाय ! मुरकें तां लालमलाल !
कुँवारा आंजा चप वल्ला ! लिख त चुमण डयॉ ! …
हंध विछाय हिंयें जा ‘अश्क’ वाटडी़ न्यारे !
कां त हली अचॉ हिते , कां त अचण डयॉ !…
: माधव जोशी “अश्क”
चेल : कमर , हंध : आसन

Leave a Reply