Kutchi Maadu Rotating Header Image

कच्छी ओकलॅ आतमा …. !

लिखी सगां तो गुर्जरी , हिन्दी पण निर्वाण !
कच्छी ओकलॅ आतमा , वरसे परसे प्राण ! वरसे परसे प्राण !
   : कवि लालजी नानजी जोसी

Leave a Reply